Glass i stora lass…

Nu är glassdisken laddad med vår egengjorda Gelato och mjukglassmakinen är fylld..

Glassen är magiskt god och det är lätt att bli beroende.

Välkomna in!