Historia

Wedemarks tillhör en av Östersunds ”institutioner”. Ända sedan 1924 har detta varit en naturlig mötesplats för studenter, militärer och stadsflanörer. Alla med Östersundsanknytning har minnen från ”Wedan”.

Det finns mycket historik och hemligheter bevarade i dessa väggar…